Công ty TNHH Xây dựng Thương mại Dịch vụ Tân Phú Công ty TNHH Xây dựng Thương mại Dịch vụ Tân Phú
Loại: Căn hộ chung cư Trạng thái: Sắp mở bán
Số Block: 2 Số tầng: 18
Quy mô: 12,657.3 m2 Mật độ xây dựng: 30%
Số căn hộ: 549 Ngày hoàn thành:
Công ty TNHH Xây dựng Thương mại Dịch vụ Tân Phú Công ty TNHH Xây dựng Thương mại Dịch vụ Tân Phú
Loại: Căn hộ chung cư
Trạng thái: Sắp mở bán
Số Block: 2
Số tầng: 18
Quy mô: 12,657.3 m2
Mật độ xây dựng: 30%
Số căn hộ: 549
Ngày hoàn thành:
Trạng thái:
Sắp mở bán
Chủ đầu tư:
Loại hình:
Số block:
2
Số tầng:
18
Số căn:
549
Quy mô:
12,657.3 m2
Mật độ xây dựng:
30%