Công ty Cổ phần Đầu tư và Kinh doanh Nhà Khang Điền Công ty Cổ phần Đầu tư và Kinh doanh Nhà Khang Điền
Loại: Căn hộ chung cư Trạng thái: Đang mở bán
Số Block: 5 Số tầng: 20
Quy mô: 1.8ha Mật độ xây dựng: 37%
Số căn hộ: 1.310 Ngày hoàn thành: Quý 2/2021
Công ty Cổ phần Đầu tư và Kinh doanh Nhà Khang Điền Công ty Cổ phần Đầu tư và Kinh doanh Nhà Khang Điền
Loại: Căn hộ chung cư
Trạng thái: Đang mở bán
Số Block: 5
Số tầng: 20
Quy mô: 1.8ha
Mật độ xây dựng: 37%
Số căn hộ: 1.310
Ngày hoàn thành: Quý 2/2021
Trạng thái:
Đang mở bán
Chủ đầu tư:
Loại hình:
Số block:
5
Số tầng:
20
Số căn:
1.310
Quy mô:
1.8ha
Mật độ xây dựng:
37%