Công ty Cổ phần Đầu tư và Kinh doanh Nhà Khang Điền Công ty Cổ phần Đầu tư và Kinh doanh Nhà Khang Điền
Loại: Căn hộ chung cư Trạng thái: Đang mở bán
Số Block: 4 Số tầng: 22
Quy mô: 2.7 ha Mật độ xây dựng: 35%
Số căn hộ: 1570 Ngày hoàn thành: 07/2020
Công ty Cổ phần Đầu tư và Kinh doanh Nhà Khang Điền Công ty Cổ phần Đầu tư và Kinh doanh Nhà Khang Điền
Loại: Căn hộ chung cư
Trạng thái: Đang mở bán
Số Block: 4
Số tầng: 22
Quy mô: 2.7 ha
Mật độ xây dựng: 35%
Số căn hộ: 1570
Ngày hoàn thành: 07/2020
Trạng thái:
Đang mở bán
Chủ đầu tư:
Loại hình:
Số block:
4
Số tầng:
22
Số căn:
1570
Quy mô:
2.7 ha
Mật độ xây dựng:
35%