Sunshine City Sài Gòn

Trang chủ 

› Quận 7 

Tập Đoàn Sunshine Group Tập Đoàn Sunshine Group
Loại: Căn hộ chung cư Trạng thái: Đang mở bán
Số Block: 9 Số tầng: 38
Quy mô: 99.174,5m2 Mật độ xây dựng: 29.5%
Số căn hộ: 3.748 Ngày hoàn thành: Quý IV/2020
Tập Đoàn Sunshine Group Tập Đoàn Sunshine Group
Loại: Căn hộ chung cư
Trạng thái: Đang mở bán
Số Block: 9
Số tầng: 38
Quy mô: 99.174,5m2
Mật độ xây dựng: 29.5%
Số căn hộ: 3.748
Ngày hoàn thành: Quý IV/2020
Trạng thái:
Đang mở bán
Chủ đầu tư:
Loại hình:
Số block:
9
Số tầng:
38
Số căn:
3.748
Quy mô:
99.174,5m2
Mật độ xây dựng:
29.5%