Sunshine Diamond River

Trang chủ 

› Quận 7 

Tập Đoàn Sunshine Group Tập Đoàn Sunshine Group
Loại: Căn hộ chung cư Trạng thái: Sắp mở bán
Số Block: 8 Số tầng: 40
Quy mô: 112,585m2 Mật độ xây dựng: 23.6%
Số căn hộ: 4000 Ngày hoàn thành:
Tập Đoàn Sunshine Group Tập Đoàn Sunshine Group
Loại: Căn hộ chung cư
Trạng thái: Sắp mở bán
Số Block: 8
Số tầng: 40
Quy mô: 112,585m2
Mật độ xây dựng: 23.6%
Số căn hộ: 4000
Ngày hoàn thành:
Trạng thái:
Sắp mở bán
Chủ đầu tư:
Loại hình:
Số block:
8
Số tầng:
40
Số căn:
4000
Quy mô:
112,585m2
Mật độ xây dựng:
23.6%