Công ty Cổ phần Vinhomes Công ty Cổ phần Vinhomes
Loại: Căn hộ chung cư Trạng thái: Sắp mở bán
Số Block: 17 Số tầng: 36
Quy mô: 271 ha Mật độ xây dựng: 25%
Số căn hộ: 10.000 Ngày hoàn thành: Quý IV/2019
Công ty Cổ phần Vinhomes Công ty Cổ phần Vinhomes
Loại: Căn hộ chung cư
Trạng thái: Sắp mở bán
Số Block: 17
Số tầng: 36
Quy mô: 271 ha
Mật độ xây dựng: 25%
Số căn hộ: 10.000
Ngày hoàn thành: Quý IV/2019
Trạng thái:
Sắp mở bán
Chủ đầu tư:
Loại hình:
Số block:
17
Số tầng:
36
Số căn:
10.000
Quy mô:
271 ha
Mật độ xây dựng:
25%