Hiển thị tất cả 3 kết quả

Nhận giữ chỗ
Giá: 3.5 tỷ
  • Số căn hộ: 3.750
  • Mật độ xây dựng: 35%
Nhận booking
Giá: 8.5 tỷ
  • Số căn hộ: 368
  • Mật độ xây dựng: 20
Đang mở bán
Giá: 1.7 tỷ
  • Số căn hộ: 111
  • Mật độ xây dựng:

Giới thiệu

Bộ phận kinh doanh
  • Bộ phận kinh doanh
  • 0938 11 6663