La Home Long An Banner
La Home Long An
La Home Long An (6)
La Home Long An Trung Tam The Du The Thao
La Home Long An (8)
La Home Long An (3)
La Home Long An (2)
La Home Long An (10)
La Home Long An (11)
La Home Long An (7)
La Home Long An (5)
La Home Long An (13)
La Home Long An Shop Villa
Loại: Khu đô thị Trạng thái: Nhận giữ chỗ
Số Block: 6 Số tầng: 3
Quy mô: 100 ha Mật độ xây dựng: 35%
Số căn hộ: 3.750 Ngày hoàn thành:
Loại: Khu đô thị
Trạng thái: Nhận giữ chỗ
Số Block: 6
Số tầng: 3
Quy mô: 100 ha
Mật độ xây dựng: 35%
Số căn hộ: 3.750
Ngày hoàn thành:
Trạng thái:
Nhận giữ chỗ
Chủ đầu tư:
Loại hình:
Số block:
6
Số tầng:
3
Số căn:
3.750
Quy mô:
100 ha
Mật độ xây dựng:
35%