Sycamore Binh Duong Capitaland (3)
The Orchard Sycamore Binh Duong (2)
The Orchard Sycamore Binh Duong (27)
The Orchard Sycamore Binh Duong (40)
The Orchard Sycamore Binh Duong (46)
The Orchard Sycamore Binh Duong (60)
The Orchard Sycamore Binh Duong (59)
The Orchard Sycamore Binh Duong (53)
The Orchard Sycamore Binh Duong (54)
The Orchard Sycamore Binh Duong (55)
The Orchard Sycamore Binh Duong (69)
The Orchard Sycamore Binh Duong (73)
The Orchard Sycamore Binh Duong (76)
CapitaLand CapitaLand
Loại: Khu đô thị Trạng thái: Nhận booking
Số Block: 3 Số tầng: 3
Quy mô: 18,9 ha Mật độ xây dựng: 20
Số căn hộ: 368 Ngày hoàn thành: Quý 3.2025
CapitaLand CapitaLand
Loại: Khu đô thị
Trạng thái: Nhận booking
Số Block: 3
Số tầng: 3
Quy mô: 18,9 ha
Mật độ xây dựng: 20
Số căn hộ: 368
Ngày hoàn thành: Quý 3.2025
Trạng thái:
Nhận booking
Chủ đầu tư:
Loại hình:
Số block:
3
Số tầng:
3
Số căn:
368
Quy mô:
18,9 ha
Mật độ xây dựng:
20