Trạng thái:
Đang mở bán
Chủ đầu tư:
Loại hình:
Số block:
6
Số tầng:
2
Số căn:
111
Quy mô:
13.620 m2
Mật độ xây dựng:
Chủ đầu tư: Cát Tường
Loại: Nhà mặt phố Trạng thái:Đang mở bán
Số Block:6 Số tầng:2
Quy mô:13.620 m2 Mật độ xây dựng:
Số căn hộ:111 Ngày hoàn thành:
Chủ đầu tư: Cát Tường
Loại: Nhà mặt phố
Trạng thái:Đang mở bán
Số Block:6
Số tầng:2
Quy mô:13.620 m2
Mật độ xây dựng:
Số căn hộ:111
Ngày hoàn thành: