Meypearl Harmony Phu Quoc (3) (copy)
Meypearl Harmony Phu Quoc (1)
Meypearl Harmony Phu Quoc (2) (copy)
Meypearl Harmony Phu Quoc (3) (copy)
Meypearl Harmony Phu Quoc (4)
Meypearl Harmony Phu Quoc (5)
Meypearl Harmony Phu Quoc (7)
Meypearl Harmony Phu Quoc (8)
Chủ đầu tư: Meyland
Loại: Căn hộ chung cư Trạng thái: Nhận booking
Số Block: 03 Số tầng: 19
Quy mô: 17.409 m² Mật độ xây dựng: 30%
Số căn hộ: 1.103 Ngày hoàn thành: Q4/2027
Chủ đầu tư: Meyland
Loại: Căn hộ chung cư
Trạng thái: Nhận booking
Số Block: 03
Số tầng: 19
Quy mô: 17.409 m²
Mật độ xây dựng: 30%
Số căn hộ: 1.103
Ngày hoàn thành: Q4/2027
Trạng thái:
Nhận booking
Chủ đầu tư:
Loại hình:
Số block:
03
Số tầng:
19
Số căn:
1.103
Quy mô:
17.409 m²
Mật độ xây dựng:
30%