Trạng thái:
Đang mở bán
Chủ đầu tư:
Loại hình:
Số block:
4
Số tầng:
30
Số căn:
2000
Quy mô:
56.331 m2
Mật độ xây dựng:
25%
Công ty TNHH phát triển Phú Mỹ Hưng Công ty TNHH phát triển Phú Mỹ Hưng
Loại: Căn hộ chung cư Trạng thái:Đang mở bán
Số Block:4 Số tầng:30
Quy mô:56.331 m2 Mật độ xây dựng:25%
Số căn hộ:2000 Ngày hoàn thành:Đã bàn giao nhà
Công ty TNHH phát triển Phú Mỹ Hưng Công ty TNHH phát triển Phú Mỹ Hưng
Loại: Căn hộ chung cư
Trạng thái:Đang mở bán
Số Block:4
Số tầng:30
Quy mô:56.331 m2
Mật độ xây dựng:25%
Số căn hộ:2000
Ngày hoàn thành:Đã bàn giao nhà