Hiển thị tất cả 4 kết quả

Đã giao nhà
Giá:
  • Số căn hộ: 1.771
  • Mật độ xây dựng: 40%
Đang mở bán
Giá: Liên hệ
  • Số căn hộ: 2000
  • Mật độ xây dựng: 25%
Đang mở bán
Giá: 58 - 65 tr/m²
  • Số căn hộ: 3.748
  • Mật độ xây dựng: 29.5%
Sắp mở bán
Giá: 53 - 62 tr/m²
  • Số căn hộ: 4000
  • Mật độ xây dựng: 23.6%

Giới thiệu

Bộ phận kinh doanh
  • Bộ phận kinh doanh
  • 0938 11 6663