Hiển thị 1–12 của 25 kết quả

Nhận booking
Giá: từ 1.8 tỷ/căn
  • Số căn hộ: 1.103
  • Mật độ xây dựng: 30%
Đang xây dựng
Giá: 2.9 tỷ/căn
  • Số căn hộ: 75
  • Mật độ xây dựng: 40%
Đã giao nhà
Giá:
  • Số căn hộ: 1.771
  • Mật độ xây dựng: 40%

Giới thiệu

Bộ phận kinh doanh
  • Bộ phận kinh doanh
  • 0938 11 6663