Tân Trụ Royal - Phố Hoàng Gia Thịnh Vượng

Trang chủ 

› Shophouse 

› Long An 

› Tân Trụ

Công ty Cổ phần Tập Đoàn Thắng Lợi Công ty Cổ phần Tập Đoàn Thắng Lợi
Loại: Shophouse Trạng thái: Đang xây dựng
Số Block: 4 Số tầng: 4
Quy mô: 1.1 ha Mật độ xây dựng: 40%
Số căn hộ: 75 Ngày hoàn thành: Quý IV/2023
Công ty Cổ phần Tập Đoàn Thắng Lợi Công ty Cổ phần Tập Đoàn Thắng Lợi
Loại: Shophouse
Trạng thái: Đang xây dựng
Số Block: 4
Số tầng: 4
Quy mô: 1.1 ha
Mật độ xây dựng: 40%
Số căn hộ: 75
Ngày hoàn thành: Quý IV/2023
Trạng thái:
Đang xây dựng
Chủ đầu tư:
Loại hình:
Số block:
4
Số tầng:
4
Số căn:
75
Quy mô:
1.1 ha
Mật độ xây dựng:
40%