Công ty TNHH phát triển Phú Mỹ Hưng Công ty TNHH phát triển Phú Mỹ Hưng
Loại: Căn hộ chung cư Trạng thái: Đã giao nhà
Số Block: 22 Số tầng: 20
Quy mô: 4,27ha Mật độ xây dựng: 40%
Số căn hộ: 1.771 Ngày hoàn thành: 30/06/2010
Công ty TNHH phát triển Phú Mỹ Hưng Công ty TNHH phát triển Phú Mỹ Hưng
Loại: Căn hộ chung cư
Trạng thái: Đã giao nhà
Số Block: 22
Số tầng: 20
Quy mô: 4,27ha
Mật độ xây dựng: 40%
Số căn hộ: 1.771
Ngày hoàn thành: 30/06/2010
Trạng thái:
Đã giao nhà
Chủ đầu tư:
Loại hình:
Số block:
22
Số tầng:
20
Số căn:
1.771
Quy mô:
4,27ha
Mật độ xây dựng:
40%