Trạng thái:
Đang mở bán
Chủ đầu tư:
Loại hình:
Số block:
2
Số tầng:
32
Số căn:
300
Quy mô:
10,000 m2
Mật độ xây dựng:
18.5%
Loại: Căn hộ chung cư Trạng thái:Đang mở bán
Số Block:2 Số tầng:32
Quy mô:10,000 m2 Mật độ xây dựng:18.5%
Số căn hộ:300 Ngày hoàn thành:Quý 4/2024
Loại: Căn hộ chung cư
Trạng thái:Đang mở bán
Số Block:2
Số tầng:32
Quy mô:10,000 m2
Mật độ xây dựng:18.5%
Số căn hộ:300
Ngày hoàn thành:Quý 4/2024