Công ty TNHH phát triển Phú Mỹ Hưng Công ty TNHH phát triển Phú Mỹ Hưng
Loại: Căn hộ chung cư Trạng thái: Đang mở bán
Số Block: 4 Số tầng: 30
Quy mô: 56.331 m2 Mật độ xây dựng: 25%
Số căn hộ: 2000 Ngày hoàn thành: Đã bàn giao nhà
Công ty TNHH phát triển Phú Mỹ Hưng Công ty TNHH phát triển Phú Mỹ Hưng
Loại: Căn hộ chung cư
Trạng thái: Đang mở bán
Số Block: 4
Số tầng: 30
Quy mô: 56.331 m2
Mật độ xây dựng: 25%
Số căn hộ: 2000
Ngày hoàn thành: Đã bàn giao nhà
Trạng thái:
Đang mở bán
Chủ đầu tư:
Loại hình:
Số block:
4
Số tầng:
30
Số căn:
2000
Quy mô:
56.331 m2
Mật độ xây dựng:
25%