Chủ đầu tư: Cát Tường
Loại: Nhà phố Trạng thái: Đang mở bán
Số Block: 6 Số tầng: 2
Quy mô: 13.620 m2 Mật độ xây dựng:
Số căn hộ: 111 Ngày hoàn thành:
Chủ đầu tư: Cát Tường
Loại: Nhà phố
Trạng thái: Đang mở bán
Số Block: 6
Số tầng: 2
Quy mô: 13.620 m2
Mật độ xây dựng:
Số căn hộ: 111
Ngày hoàn thành:
Trạng thái:
Đang mở bán
Chủ đầu tư:
Loại hình:
Số block:
6
Số tầng:
2
Số căn:
111
Quy mô:
13.620 m2
Mật độ xây dựng: