Loại: Căn hộ chung cư Trạng thái: Đang mở bán
Số Block: 3 Số tầng: 32
Quy mô: 3.33 ha Mật độ xây dựng: 18.5%
Số căn hộ: 799 Ngày hoàn thành: Quý 4/2024
Loại: Căn hộ chung cư
Trạng thái: Đang mở bán
Số Block: 3
Số tầng: 32
Quy mô: 3.33 ha
Mật độ xây dựng: 18.5%
Số căn hộ: 799
Ngày hoàn thành: Quý 4/2024
Trạng thái:
Đang mở bán
Chủ đầu tư:
Loại hình:
Số block:
3
Số tầng:
32
Số căn:
799
Quy mô:
3.33 ha
Mật độ xây dựng:
18.5%