Trạng thái:
Đang mở bán
Chủ đầu tư:
Loại hình:
Số block:
4
Số tầng:
20
Số căn:
2.000
Quy mô:
31,005m2
Mật độ xây dựng:
36%
Công ty Cổ phần Đầu tư & Phát triển Bất động sản An Gia Công ty Cổ phần Đầu tư & Phát triển Bất động sản An Gia
Loại: Căn hộ chung cư Trạng thái:Đang mở bán
Số Block:4 Số tầng:20
Quy mô:31,005m2 Mật độ xây dựng:36%
Số căn hộ:2.000 Ngày hoàn thành:Quý 1/2023
Công ty Cổ phần Đầu tư & Phát triển Bất động sản An Gia Công ty Cổ phần Đầu tư & Phát triển Bất động sản An Gia
Loại: Căn hộ chung cư
Trạng thái:Đang mở bán
Số Block:4
Số tầng:20
Quy mô:31,005m2
Mật độ xây dựng:36%
Số căn hộ:2.000
Ngày hoàn thành:Quý 1/2023