Công ty Cổ phần Đầu tư & Phát triển Bất động sản An Gia Công ty Cổ phần Đầu tư & Phát triển Bất động sản An Gia
Loại: Căn hộ chung cư Trạng thái: Đang mở bán
Số Block: 4 Số tầng: 20
Quy mô: 31,005m2 Mật độ xây dựng: 36%
Số căn hộ: 2.000 Ngày hoàn thành: Quý 1/2023
Công ty Cổ phần Đầu tư & Phát triển Bất động sản An Gia Công ty Cổ phần Đầu tư & Phát triển Bất động sản An Gia
Loại: Căn hộ chung cư
Trạng thái: Đang mở bán
Số Block: 4
Số tầng: 20
Quy mô: 31,005m2
Mật độ xây dựng: 36%
Số căn hộ: 2.000
Ngày hoàn thành: Quý 1/2023
Trạng thái:
Đang mở bán
Chủ đầu tư:
Loại hình:
Số block:
4
Số tầng:
20
Số căn:
2.000
Quy mô:
31,005m2
Mật độ xây dựng:
36%