Hiển thị tất cả 10 kết quả

Đã giao nhà
Giá:
 • Số căn hộ: 1.771
 • Mật độ xây dựng: 40%
Đang mở bán
Giá: Liên hệ
 • Số căn hộ: 799
 • Mật độ xây dựng: 18.5%
Đang mở bán
Giá: Liên hệ
 • Số căn hộ: 2000
 • Mật độ xây dựng: 25%
Đang mở bán
Giá: 37 triệu/m2
 • Số căn hộ: 2.000
 • Mật độ xây dựng: 36%
Đang mở bán
Giá: 25 - 30 tr/m²
 • Số căn hộ: 1570
 • Mật độ xây dựng: 35%
Đang mở bán
Giá: 29 - 32 tr/m²
 • Số căn hộ: 1.310
 • Mật độ xây dựng: 37%
Sắp mở bán
Giá: 30 - 35 triệu đồng/m2
 • Số căn hộ: 10.000
 • Mật độ xây dựng: 25%
Đang mở bán
Giá: 58 - 65 tr/m²
 • Số căn hộ: 3.748
 • Mật độ xây dựng: 29.5%
Sắp mở bán
Giá: 53 - 62 tr/m²
 • Số căn hộ: 4000
 • Mật độ xây dựng: 23.6%
Sắp mở bán
Giá: 29 - 31 tr/m²
 • Số căn hộ: 549
 • Mật độ xây dựng: 30%

Giới thiệu

Bộ phận kinh doanh
 • Bộ phận kinh doanh
 • 0938 11 6663